Förföljelser av anarkister i Belarus

SOLIDARITET KRÄVS. VI BER ATT SPRIDA INFORMATION.

Den 12 augusti var anarkisterna Alexander Frantskevich och Akihiro Khanada arresterade i Belaus. Frantskevich är tidigare en politisk fånge, han var fängslad 2010 – 2013, dömd för attackerna mot statliga anläggningar. Polisen betraktar honom som ”ledaren för den mest radikala anarkistiska gruppen, «Revolutionär aktion»”. Nu är Alexander anklagat för ”organiseringen av massupploppet” (straffskala 5 – 15 år fängelsestraff). Vi vet inte än vad Akihiro Khanada är anklagad för.

Under lång tid var de belaruska anarkisterna en av de mest radikala och välorganiserade krafterna som stred mot Lukasjenkoregimen. De deltog aktivt i alla protester mot diktaturen och var många gånger utsatta för statliga förföljelser.

Nu, när de exempellösa för Belarus protesterna har utbrutit, makten, som är orolig över anarkisternas popularitet, initierar nya repressalier. Den statliga televisionen anklagar direkt belaruska och ryska anarkister i ”koordineringen av upploppen”. Frantskevich och Khanada passade förmodligen väl för att definieras som ”protestorganisatorerna”. Мåra kamrater riskerar långa fängelsestraff för kampen mot diktaturen och vi ber er om solidaritet. Gör solidaritetsaktioner, kräv frige Frantskevich, Khanada och andra fängslade, sprid denna text, översätt den till andra språk! Belaus är mycket känslig för internationella påtryckningar. Vi kan uppnå processens positiva resultat genom att dra maximalt uppmärksamhet till dessa repressalier.

Vi påminner även om anarkisten Nikita Emelianov, som blev dömd till fyra år fängelsestraff för symboliska attacker mot häktet och domstolen i Minsk, och som är fortfarande fängslad.

Skicka era rapporter till våra belaruska kamrater från ”Revolutionär aktion”: revolutionaruaction@riseup.net
Eller använda våra kontakter: media_ns@riseup.net
telegram bot: @Anarchotheory_bot

About the Author

Leave a Reply

*